Általános szerződési feltételek | Ágyneműhuzat.hu

Jelenlegi hely

I. A Szolgáltató

1.) Az ágyneműhuzat.hu webáruházat a Simon Textil Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
2.) A Szolgáltató székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 237.

II. A szolgáltatás igénybevétele

1.) A megrendelések leadása az ágyneműhuzat.hu webáruházban elektronikus úton történhet, interneten keresztül a www.agynemuhuzat.hu webcímen, illetve az info@agyneműhuzat.hu e-mailcímen a termék cikkszámának, darabszámának, árának, a megrendelő nevének, szállítási és számlázási címének és telefonos elérhetőségének feltüntetésével. Telefonos megrendelést a félreértések elkerülése érdekében nem fogadunk el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződés nyelve magyar.

2.) A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Mindazonáltal azon - elsődlegesen egyedi - megrendelt termékek esetében, amelyeket a Szolgáltató külső partnertől szerez be, előfordulhat, hogy a megrendelt terméket a Szolgáltató partnere időközben értékesítette. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően mihamarabb, de legkésőbb 30 napon belül.

3.) A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II.26) Korm.rendelet tartalmazza.

4.) A 45/2014. (II.26) Korm.rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 napig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

5.) Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

6.) A terméket küldje vissza a Simon Textil Kft. címére (1173 Budapest, Pesti út 237.), vagy jelezze ügyfélszolgálatunknak a visszaküldési szándékot, mely után a futárszolgálat elszállítja Öntől a terméket és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket.

7.) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

8.) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

9.) Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak, tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállás 1 év. Javítás esetén a jótállási idő újra indul.

10.) A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

III. Egyéb rendelkezések

1.) A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2.) A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

3.) A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

4.) A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

5.) A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

6.) Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, az info@agynemuhuzat.hu címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36(1)258-9003 telefonszámon.

Az ÁSZF kinyomtatható változatú letöltése.

Shopping cart is empty
please do NOT follow this link